Kutsujat ja kutsuttavat: Juhlat: Keittotaito - ruoanvalmistuksen opas

Kutsujat ja kutsuttavat

Kutsu päivällisille, vastaanotolle, cocktailtilaisuuteen - mihin tahansa yhteishetkeen - on aina paljon juhlavampi, kun sen saa kuoressa, paperille painettuna tai kirjoitettuna. Virallisissa tilaisuuksissa painettu kutsukortti on itsestäänselvyys, mutta mikä estää laatimasta sellaista myös kotoisiin pienempimuotoisiin juhlahetkiin. Kortin voi kirjoittaa itse tai ostaa kaupasta valmiina. Jos ei halua kirjoitella monia kortteja, laatii yhden yleispätevän ja monistaa sen.

Kutsu ja vastaus
Kun isäntäväki on päässyt selvyyteen vierasluettelosta, on aika toimittaa kutsut asianosaisille. Jos kyseessä on suppealle seurapiirille tarjoiltava kotoinen ateria, yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Kerrotaan aika ja paikka ja toivotetaan tervetulleeksi. Ellei henkilö, jolle kutsu esitetään, kykene vastaamaan esim. miehensä/ vaimonsa puolesta, hän ilmoittaa palaavansa asiaan mahdollisimman pian. Mikäli kutsuja haluaa vielä tuonnempana muistuttaa tilaisuudesta, hän voi lähettää kutsutuille kortin, jonka alalaitaan tai ylivedettyjen V.p. kirjainten ylle merkitsee kirjaimet P.M.(pro memoria, ranskaksi pour mémoire, "muistutukseksi");
suomenkieliseen korttiin sopii kirjoittaa selvästi "muistutukseksi".

Kutsut lähetätään hyvissä ajoin, kaksi tai kolme viikkoa ennen tilaisuutta. Liian varhain lähetetty kutsukortti voi kuitenkin unohtua, joten yli kuukautta aikaisemmin ei kannata vieraita kutsua.

Pienimuotoisiinkin tilaisuuksiin voidaan toki laatia kutsukortit - isompiin ja juhlallisempiin niin tehdään ilman muuta.

Kutsukortin saajan velvollisuus on vastata saamaansa kutsuun - mitä ripeämmin, sen parempi. Näin on suotavaa toimia erityisesti silloin, kun pyydetään aterialle. Isäntäväki on laatinut mieleisensä vieraslistan eikä varmasti ilahdu, jos joku kutsutuista ilmoittaa vain päivää ennen, onko aikeissa tulla vai ei.

Kutsuun vastataan sen mukaisesti kuin kutsujat kortissaan ovat toivoneet: kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Kirjallisessa vastauksessa noudatetaan samankaltaista kaavaa tai tyyliä kuin kutsussa, eli viralliseen kutsuun laaditaan muodollinen, epäviralliseen vapaamuotoinen, jopa tuttavallinen vastaus.

Aivan aluksi kiitetään ystävällisestä kutsusta siihen ja siihen tilaisuuteen ja sitten ilmoitetaan, pääseekö osallistumaan. Jos kutsu on saapunut sillä välin, kun asianomainen on ollut esim. matkoilla eikä ole voinut ilmoittautua, on kohteliasta soittaa jälkikäteen ja kertoa vastaamattomuutensa syy.

Erittäin huonoa käytöstä osoittaa henkilö, joka on saanut ateriakutsun ja vastauspyynnön eikä ilmoita mitään aikeistaan - kenties vain ilmaantuu juhlakansan sekaan omasta mielestään hyvinkin hauskana yllätyksenä.

Kutsukortti

Muista!

Kutsuttavien nimet, arvot ja osoitteet on kirjoitettava ehdottomasti oikein.

Tilaisuuden aika, päivämäärä ja osoite pitävät varmasti paikkansa.

Kaikki kutsut lähetetään mieluiten samanaikaisesti.

Virallisiin tilaisuuksiin lähetetään muodollinen, kaavanmukainen kutsukortti.
Vähemmän virallisiin juhliin kukin voi laatia mieleisensä kortin.

Jos tilaisuus järjestetään vaikeasti löydettävässä paikassa, mukaan liitetään kartta tai selostus siitä, miten perille pääsee;
juna ja bussiaikataulutkin ovat paikallaan.

Kutsukortit voivat olla painettuja, monistettuja, käsinkirjoitettuja tai kaupasta valmiina saatavia kortteja, joihin lisätään kutsujien ja kutsuttavien nimet, tilaisuus ja muut tarpeelliset tiedot.
Suuriin tilaisuuksiin, esimerkiksi liikkeen juhlavastaanotolle, vuosijuhlaan, häihin tai kansalaispäivällisille painatetaan yhtenäiset kortit. Henkilöillä, jotka joutuvat järjestämään juhlatilaisuuksia tuon tuostakin, on yleensä omat kortit, joissa on valmiina heidän nimensä ja osoitteensa;
kutsuttavien nimet ja muu tarpeellinen tieto lisätään kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kutsukortista on käytävä ilmi, ketkä kutsuvat ja kenet (ellei lähetetä kaikille yhtä yleisluontoista kutsukorttia).
Lisäksi korttiin merkitään tilaisuuden aihe, päivämäärä, kellonaika ja paikka. Jos kyseessä on vastaanotto, open house tai lastenjuhlat, mainitaan alkamis- ja loppumisaika.

Silloin kun halutaan saada vastaus kirjalliseen kutsuun, merkitään kortin oikeaan alalaitaan V.p. eli vastausta pyydetään.
Oheen kirjoitetaan puhelinnumero sekä päivämäärä, mihin mennessä vastausta odotetaan. Kirjallista vastausta varten ilmoitetaan osoite, sähköpostivastausta varten sähköpostiosoite.
Asu merkitään kortin vasempaan alalaitaan. Myös yksinään kutsuttavalle naiselle asu ilmoitetaan kuin miehille:
tumma puku, smokki, juhlapuku (kunniamerkit).

Kun kutsukorttiin kirjoitetaan aviopari, merkitään ensin miehen arvo, sitten rouva ja lopuksi miehen nimi.
Esimerkiksi:
...on kunnia kutsua Johtaja ja Rouva Matti Meikäläinen.
Jos aviovaimo kutsutaan tilaisuuteen asemansa johdosta ja mies hänen puolisonaan, kirjoitetaan samaan kutsukorttiin molempien tittelit ja nimet erikseen.

Esimerkkejä kutsukorteista

Mikäli tilaisuus järjestetään jonkun henkilön kunniaksi, se merkitään virallisen käsintäytetyn kutsukortin ylälaitaan.

Yhdistykset, yhteisöt, liikelaitokset ja vastaavat painattavat isoihin tilaisuuksiinsa yhtenäiset kortit, joissa ei pyydetä lainkaan vastausta tai pyydetään vastaamaan "vain kieltäydyttäessä";
tämä merkitään kortin alalaitaan ja vieressä ilmoitetaan puhelinnumero tai osoite, jonne kielto toimitetaan. Vastausta voidaan pyytää myös mukaan liitetyllä kortilla (kuori on varustettu valmiiksi postimerkillä), johon kutsuttu merkitsee rastin ruutuun: tulen/ en tule.

Kutsukorttien tittelit
Suomen-, ruotsin- ja saksankielisissä kutsukorteissa käytetään kutsuttavan täydellistä titteliä.
Ranskan- ja englanninkielisissä korteissa voi käyttää alla olevia poikkeuksia lukuunottamatta pelkkää Monsieur tai Mr.

Kutsujat ja kutsuttavat
Kutsu ja vastaus
Esimerkkejä kutsukorteista
Reseptihakuun